Ze zijn er weer! Van verschillende vrienden krijg ik appjes met foto’s en enthousiaste berichten. De grutto’s zijn er weer. Na hun lange tocht vanuit Afrika strijken de grutto’s neer in de plas-dras-gebieden van de lage landen. Daar, in het ondiepe water is voldoende voedsel en kunnen zij uitrusten van de reis.

Het geluid van de grutto’s is voor mij het startschot van de komst van de weidevogels in ons land.