natuur | illustraties

natuurillustrator natuurillustratie doortje.NL Goois Natuurreservaat jubileum 90 jaar schoolplaat GNR

Gooise biotopen

met flora en fauna
Ons Groene Thuis…

… is een vertelling over landschapspijn, over het “nut” van de natuur, over hoe het Goois Natuurreservaat hier al 90 jaar zorg voor heeft weten te dragen. Voor dit speciale jubileumboek ter gelegendheid van het 90-jarig bestaan in november 2022, ontwierp ik alle illustraties, waaronder de drie ‘kijkprenten’ waarvoor ik ook de teksten schreef. Deze kijkprenten zijn geïnspireerd op de oude schoolplaten van onder andere Koekoek en verbeelden een Gooise biotopen met bijbehorende flora en fauna.

 

natuurillustrator natuurillustratie doortje.nl merel

Jaar van de Merel

2022
Turdus merula

Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van voedsel, start op 1 januari de Merel- en Bessentelling. Iedereen kan het hele jaar door meedoen.

natuurillustrator natuurillustratie doortje.nl merel
wielewaal-biddend-oriolus-golden-oriole-praying-illustration-bird-vogel-watercolour-aquarel-illustratie-doortje.nl natuurillustrator | natuurillustratie | doortje.nl

Tekeningen worden illustraties

in hun context en toepassing
Oriolus oriolus

Waarnemingen van ‘biddende wielewalen’ zijn uiterst zeldzaam en foto’s van biddende wielewalen zijn er nauwelijks. Voor ‘De Korhaan’, het blad van de Vogelwerkgroep ’t Gooi en Omstreken aquarelleerde ik deze biddende wielewalen.

natuurillustrator | natuurillustratie | doortje.nl

Blauwe Reiger

Hij kijkt niet, hij loert...

Deze intrigerende titel hoort bij het verhaal van Ronald Hermsen over de Blauwe Reiger. Om de openingszin ‘Voor een beginnend kunstschilder lijkt hij met het ideale object’ moest ik erg lachen en denken aan onze ‘Buurtreiger’. Deze vliegt regelmatig door de tuinen op zoek naar visjes in de kleine vijvers. Als het te druk is om te vissen, zit hij vaak bovenop ons huis te wachten. En dan loert hij inderdaad of de kust weer veilig is. In mijn wandelblog was hij al te zien en nu heeft hij als natuurillustratie een mooi plekje in Wintereditie van De Korhaan.

Illustreren is meer dan foto's maken

Illustreren is het leveren van korte boodschappen en vertellen van lange verhalen.

In het Jaar van de Huiszwaluw (2018) organiseerde Sovon een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. Een van de deelnemers van Vogelwerkgroep ’t Gooi en Omstreken, schreef voor ‘De Korhaan’ haar bevindingen op. In de infographic is te zien wat er met de 10 geobserveerde nesten is gebeurd.

Mutatie 'bruin'

Met behulp van uw omschrijving teken ik uw bijzondere waarneming.

Wat doe je als je een bijzondere vogel of vogelgedrag hebt gezien en je hebt geen fototoestel met telelens bij je? Dan vraag je of ik iets voor je kan (be)tekenen. Rob Moolenbeek, eindredacteur van De Korhaan, ontdekte begin januari in de Overscheense Polder een bijzondere gans. Op basis van de omschrijving van zijn waarneming in combinatie met een een referentiebeeld tekende ik deze ‘mutatie bruin’ samen met een ‘gewone Kolgans’. Deze natuurillustratie is te vinden op pagina 23 in het zomernummer van 2020 van De Korhaan.