Wie mag er blijven: de wolf of de moeflon?

Vier jaar geleden vroeg Volkskrant-journalist Pieter Hotse Smit zich af wie er mag blijven: de wolf of de moeflon? Die dag tekende ik een snelle cartoon over dit onderwerp die waarin de moeflon de wolf adviseert veganist te worden en de wolf overweegt om te verhuizen naar de Oostvaardersplassen waar een wildoverschot was. Nu dit onderwerp actueler is dan ooit, (en schreef Pieter er deze week weer een artikel over dit onderwerp) kon het ik niet laten om deze cartoon te delen.