Wie mag er blijven: de wolf of de moeflon?

natuurillustratie doortje.NL cartoon moeflon wolf hoge veluwe oostvaardersplassen

Vier jaar geleden vroeg Volkskrant-journalist Pieter Hotse Smit zich af wie er mag blijven: de wolf of de moeflon? Die dag tekende ik een snelle cartoon over dit onderwerp die waarin de moeflon de wolf adviseert veganist te worden en de wolf overweegt om te verhuizen naar de Oostvaardersplassen waar een wildoverschot was. Nu dit onderwerp actueler is dan ooit, (en schreef Pieter er deze week weer een artikel over dit onderwerp) kon het ik niet laten om deze cartoon te delen.

doortje.NL cartoon wolf moeflon natuurillustratie
About the author

Mijn liefde voor, en kennis van de natuur deel ik graag met de mensen om mij heen. Door mensen dingen over de natuur te leren, wil ik de omgang van de mens met de natuur verbeteren; de natuur kennen, is ervan houden, is de natuur beschermen. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren voor de natuur van vandaag en in de toekomst.

Related Posts