Oprachtgever voor deze prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen is de Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen, een bijzonder samenwerkingsverband bestaande uit ondertekenaars van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Dit idee is voort gekomen uit een samenwerking tussen Doortje van Dijk en Joke Nijburg. Zij hebben voor deze gelegenheid hun krachten gebundeld onder de naam Door Water Uniek, om het unieke van het Loosdrechtse landschap te benadrukken.

De Wifi Eilanden is de naam van een nieuwe eilandengroep in de vorm van het universele WiFi icoon. Zij vormen een zogenaamd landartproject, waarbij de gehele natuur in de kunst wordt opgenomen. De Wifi Eilanden weerspiegelen de relatie en creatieve kracht binnen onze cultuur waarin de strijd tegen het water veranderd is in een samenwerking met de natuur waardoor het evenwicht hersteld kan worden. De Wifi Eilanden voegen een nieuw hoofdstuk toe aan de rijke water- en landschapsgeschiedenis van Loosdrecht, waarbij met nieuwe technieken en ambachtelijke ecologische materialen nieuwe eilanden worden gemaakt. De Wifi Eilanden passen bij de behoeften van deze tijd: behoefte aan meer ruimte voor recreatie en natuur: behoefte aan communicatie én de behoefte aan een oplossing voor het (her)gebruik van het overtollige veenslib in de Loosdrechtse plassen.

 

About the author

Mijn liefde voor, en kennis van de natuur deel ik graag met de mensen om mij heen. Door mensen dingen over de natuur te leren, wil ik de omgang van de mens met de natuur verbeteren; de natuur kennen, is ervan houden, is de natuur beschermen. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren voor de natuur van vandaag en in de toekomst.

Related Posts