Tekeningen worden illustraties in hun context en toepassing

Oriolus oriolus

Waarnemingen van ‘biddende wielewalen’ zijn uiterst zeldzaam en foto’s van biddende wielewalen zijn er nauwelijks. In zo’n geval biedt  tekening of illustratie uitkomst. Op verzoek van Dick Jonkers aquarelleerde ik voor ‘De Korhaan’, het blad van de Vogelwerkgroep ‘t Gooi en Omstreken biddende wielewalen.

Bestuderen en combineren

Dit vereiste enig speurwerk en creativiteit. Mijn startpunt is vaak een kort bezoek aan de website van de Vogelbescherming. Door het bestuderen van foto’s van de wielewalen en combineren van het schaarse beeldmateriaal van biddende wielewalen kon ik een krachtig beeld neerzetten dat het verhaal en de bijzondere waarneming versterkt.