Logo-ontwerp 1000 soortendag in ’t Gooi

doortje.NL, natuurillustratie, 1000-soortendag Gooi, logodesign

Voor de 1000-soortendag in het Gooi ontwierp ik eerder al een logo voor de petjes voor de vrijwilligers. Dit jaar heb ik het logo iets aangepast als eye-catcher voor deze bijzondere jaarlijkse telling.

Uit het persbericht van het Goois Natuurreservaat van 15 mei 2024

Op 24 en 25 mei gaan de Gooise natuurorganisaties Natuurvereniging KNNV, IVN Gooi en Omstreken, Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat soorten tellen. In 24 uur proberen we zoveel mogelijk verschillende soorten waar te nemen in verschillende natuurgebieden. Dit jaar tellen 40 vrijwillige ‘inventariseerders’ mee. We starten op vrijdag 24 mei om 17.00 uur. ’s Avonds en ’s nachts gaan we door, vleermuizen en nachtvlinders vliegen immers bij voorkeur in het donker. De vogelaars komen zaterdagmorgen in alle vroegte in actie om de broedvogels in kaart te brengen, en daarna de vrijwilligers de planten- en insecten inventariseren (en overige soorten) de rest van de zaterdag worden alle soorten op naam gebracht door ecologen. Op het einde van deze middag worden de resultaten van de natuurtellingen bekend gemaakt.

Lees hier meer over de activiteiten in 2024.

About the author

Mijn liefde voor, en kennis van de natuur deel ik graag met de mensen om mij heen. Door mensen dingen over de natuur te leren, wil ik de omgang van de mens met de natuur verbeteren; de natuur kennen, is ervan houden, is de natuur beschermen. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren voor de natuur van vandaag en in de toekomst.

Related Posts