natuur | illustraties

wielewaal-biddend-oriolus-golden-oriole-praying-illustration-bird-vogel-watercolour-aquarel-illustratie-doortje.nl

Tekeningen worden illustraties

in hun context en toepassing
Oriolus oriolus

Waarnemingen van ‘biddende wielewalen’ zijn uiterst zeldzaam en foto’s van biddende wielewalen zijn er nauwelijks. Voor ‘De Korhaan’, het blad van de Vogelwerkgroep ’t Gooi en Omstreken aquarelleerde ik deze biddende wielewalen.

Blauwe Reiger

Hij kijkt niet, hij loert...

Deze intrigerende titel hoort bij het verhaal van Ronald Hermsen over de Blauwe Reiger. Om de openingszin ‘Voor een beginnend kunstschilder lijkt hij met het ideale object’ moest ik erg lachen en denken aan onze ‘Buurtreiger’. Deze vliegt regelmatig door de tuinen op zoek naar visjes in de kleine vijvers. Als het te druk is om te vissen, zit hij vaak bovenop ons huis te wachten. En dan loert hij inderdaad of de kust weer veilig is. In mijn wandelblog was hij al te zien en nu heeft hij als natuurillustratie een mooi plekje in Wintereditie van De Korhaan.

Illustreren is meer dan foto's maken

Illustreren is het leveren van korte boodschappen en vertellen van lange verhalen.

In het Jaar van de Huiszwaluw (2018) organiseerde Sovon een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. Een van de deelnemers van Vogelwerkgroep ’t Gooi en Omstreken, schreef voor ‘De Korhaan’ haar bevindingen op. In de infographic is te zien wat er met de 10 geobserveerde nesten is gebeurd.

Mutatie 'bruin'

Met behulp van uw omschrijving teken ik uw bijzondere waarneming.

Wat doe je als je een bijzondere vogel of vogelgedrag hebt gezien en je hebt geen fototoestel met telelens bij je? Dan vraag je of ik iets voor je kan (be)tekenen. Rob Moolenbeek, eindredacteur van De Korhaan, ontdekte begin januari in de Overscheense Polder een bijzondere gans. Op basis van de omschrijving van zijn waarneming in combinatie met een een referentiebeeld tekende ik deze ‘mutatie bruin’ samen met een ‘gewone Kolgans’. Deze natuurillustratie is te vinden op pagina 23 in het zomernummer van 2020 van De Korhaan.