illustraties

Mutatie 'bruin'

Met behulp van uw omschrijving teken ik uw bijzondere waarneming.

Wat doe je als je een bijzondere vogel of vogelgedrag hebt gezien en je hebt geen fototoestel met telelens bij je? Dan vraag je of ik iets voor je kan (be)tekenen. Rob Moolenbeek, eindredacteur van De Korhaan, ontdekte begin januari in de Overscheense Polder een bijzondere gans. Op basis van de omschrijving van zijn waarneming in combinatie met een een referentiebeeld tekende ik deze ‘mutatie bruin’ samen met een ‘gewone Kolgans’. Deze natuurillustratie is te vinden op pagina 23 in het zomernummer van 2020 van De Korhaan.

 

Illustreren is meer dan foto's maken

Illustreren is het leveren van korte boodschappen en vertellen van lange verhalen.

In het Jaar van de Huiszwaluw (2018) organiseerde Sovon een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. Een van de deelnemers van Vogelwerkgroep ’t Gooi en Omstreken, schreef voor ‘De Korhaan’ haar bevindingen op. In de infographic is te zien wat er met de 10 geobserveerde nesten is gebeurd.

wielewaal-biddend-oriolus-golden-oriole-praying-illustration-bird-vogel-watercolour-aquarel-illustratie-doortje.nl

Tekeningen worden illustraties

in hun context en toepassing
Oriolus oriolus

Waarnemingen van ‘biddende wielewalen’ zijn uiterst zeldzaam en foto’s van biddende wielewalen zijn er nauwelijks. Voor ‘De Korhaan’, het blad van de Vogelwerkgroep ’t Gooi en Omstreken aquarelleerde ik deze biddende wielewalen.

Design Challenge

Tony Hawk's Skateboard Deck

Voor de Adobe challenge om voor Tony Hawk een skateboard deck te ontwerpen, gebruikte ik de Hawk Eye in aquarel. Het winnende ontwerp zou in een nieuw mobiel skatejam spel gebruikt worden.

#SkateJamContest @adobecreate @adobeccdesign @tonyhawk #tonyhawk @SkateJam